SPOTKANIA ↩

Nierozliczone zbrodnie komunizmu.

„Bestie są wśród nas” o nierozliczonych zbrodniach komunizmu. Gościem klubu był:  Tadeusz Płużański  Spotkanie poprowadził Władysław Tyrański

Relacja filmowa:

Galeria