Video ↩

Jacek Smagowicz, Solidarność, sierpień 1980,
Kalendarium mówione Opozycji Małopolskiej

Data: 1 października 2016